Telefon
WhatsApp
İnstagram
Linkedin

Neyi Niçin Soruyoruz ?

Baskıya konu olan görsel orijinalinin serigrafi veya tampon baskıya hazırlanması aşamasında;
Görsel Rezulasyon’unun insan gözüne amaca uygun şekilde hitap edebilmesini sağlamak maksadı ile
Serigrafi Baskı ipeğindeki atkı ve çözgünün tipi, kalınlığı, dokuma şekli Tampon baskıda ise silikonun şekil seçimi,
şor ayarı ile baskıda kullanılacak olan filme ait tram değerleri (şekil ve sıklıkları) birbirleri ile uyumlu
olmalı baskı filmleri bu bilgiler doğrultusunda hazırlanmalıdır.
Rezulasyon, çözünürlük de denilebilir ; doğrusal veya düzlemsel bir bütün içerisinde
detayları oluşturan piksellerin, ( gözeklerin ) bir inç veya inçkare üzerindeki nokta adedidir ve
nokta sayıları çoğaldıkça görüntü kalitesi artar.