Telefon
WhatsApp
İnstagram
Linkedin

Misyonumuz

Her baskının kendine özgü bir hikayesi vardır. Bizim görevimiz o hikayeyi doğru yazmak..

Şirketimiz, kuruluşundan bugüne Kurumsal Yapılanma çalışmalarını sürdürürken,

İşvereni emekçisi tüm personeli aslında amatör bir ruh ile senelerdir işlerinizi yapmakta, alt yapısına edindirdiği küçükler ile mesleği, usta kalfa çırak ilişkisi içerisinde elden ele taşımakta, mesleki görgüsünü artırarak kuşaktan kuşağa devretmektedir.

Bu sistem çok zaman alıcı ve yoğun özveri gerektirmektedir. Çünkü her yetiştirilen yeni birey, mesleğimizde vazgeçilmez bir kıymet halini almaktadır.

Ticari İşletmelerde üretimin asli unsurlarından olan Makine Parkuru ne kadar önemli ise, emek-yoğun çalışan bizim gibi işletmelerde Yetişmiş Personel de “Kalitenin Sürdürülebilirliği” gayesi için o kadar önem taşır.

Aşağıda belirttiğimiz bu vasıfların kazanımı ancak, işletme içi eğitim sistemine bağlı kalmamız ile mümkün olmaktadır…

  • Hep güvenilir olmayı başarmak…
  • Emanet ürüne sahip çıkmak…
  • Çaresizliğe çözüm üretmeye çalışmak…
  • Yaptığı işten zevk almak…
  • Zamanında teslim etmek…
  • Sabrederek hep aynı özeni göstermek…
  • Mesleğe saygı duymak…
  • Tercih sebebi olmayı başarmak…
  • Sürdürebilirliği sağlayabilmek...